Valtiosääntöoikeus LY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

27.11.2019

Avslutar

20.02.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning