Valtiosääntöoikeuden oikeudenalojen perusteet TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

09.11.2019

Avslutar

16.03.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

7 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning