Valtio-oppi

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Det sociala området, Valtiotieteet

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.