Valokuvauksen perusopinnot

Päivölän opisto


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Film, Fotografering, Grafisk design, Litteratur och skrivande

Beskrivning av utbildning

Vaatimustasoltaan opintokokonaisuus on Lapin yliopiston opintosuunnitelman mukaista avointa yliopisto-opetusta. Opinnoissa perehdytään kameratekniikkaan, valaisuun ja valokuvauksen eri osa-alueisiin dokumentaarisesta kuvauksesta kokeelliseen kuvailmaisuun, ja kuvaamisen ohella saat perustiedot valokuvauksen historiasta ja suhteesta muihin taiteenaloihin. Harjaannut myös kirjoittamaan kuvista ja kuvaamisesta. Opintojakson aikana syntyneestä materiaalista kokoat lopuksi portfolion. Opinnot koostuvat itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä ja intensiivisistä viikonloppukursseista.