Valokuvauksen perusopinnot

Päivölän opisto


Börjar

23.09.2022

Avslutar

30.04.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Film, Fotografering, Grafisk design, Litteratur och skrivande

Beskrivning av utbildning

Opinnoissa perehdytään kameratekniikkaan, valaisuun ja valokuvauksen eri osa-alueisiin dokumentaarisesta kuvauksesta kokeelliseen kuvailmaisuun, ja kuvaamisen ohella saat perustiedot valokuvauksen historiasta ja suhteesta muihin taiteenaloihin. Harjaannut myös kirjoittamaan kuvista ja kuvaamisesta. Opintojakson aikana syntyneestä materiaalista kokoat lopuksi portfolion. Opinnot koostuvat itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä ja intensiivisistä viikonloppukursseista. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa muun opiskelun tai työn ohessa.