Välivuosilinja

Joutsenon Opisto


Börjar

26.08.2019

Avslutar

15.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

28,5 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter

Beskrivning av utbildning

Välivuosilinjalla tutustut omiin vahvuuksiisi sekä tulevaisuuden koulutus- ja ammattimahdollisuuksiin. Pääset myös kokeilemaan valitsemiasi korkeakouluopintoja. Yhdessä laadimme urasuunnitelman, joka auttaa sinua opistolta eteenpäin.