Uupumuksesta voimaantumiseen

JHL-opisto


Börjar

22.05.2024

Avslutar

23.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

15 h


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter

Beskrivning av utbildning

Kurssin tavoitteena on tarkastella uupumuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa eriasteisten uupumusten merkkejä. Keskeisenä tavoitteena on syventyä niihin voimavaroihin ja keinoihin, joiden avulla uupumuksen syntymistä voi ennaltaehkäistä, selviytyä ja voimaantua.