Utvecklingspsykologi

Borgå folkakademi


Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

10 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Beskrivning av utbildning

En översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv, med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Åbo Akademi.