Ungdomars psykiska hälsa

Norrvalla folkhögskola


Börjar

14.02.2020

Avslutar

07.03.2020

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

5sp


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Öppna universitetet

Beskrivning av utbildning

Kursens mål är att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren.