UMAKO 3 – Suomen kielen ja kulttuurin koulutus ukrainalaisille

Keski-Suomen Opisto (Koskela opisto)


Börjar

06.09.2022

Avslutar

16.12.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 t / vko


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa harjoitellaan suomen kielen käyttöä erilaisissa arjen tilanteissa luokassa ja sen ulkopuolella. Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään tutustumiskäyntejä sekä opitaan arjen tärkeitä taitoja kuten tietotekniikkaa ja kädentaitoja. Opetus on toiminnallista. Kurssi tarkoitettu ukrainalaisille, joille on tehty kotoutumissuunnitelma.