Työoikeus (TY)

Alkio-opisto


Börjar

11.11.2021

Avslutar

18.01.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

7 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Opetuksen aikataulu täsmentyy lukuvuonna 2021-2022.