Työmarkkinakonsultin tutkinto

Aktiivi-Instituutti


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Specialyrkesexamen

Beskrivning av utbildning

Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen kuva suomalaisesta työelämästä. Tutkinnon laajuus on 25 op. Tutkinto koostuu neljästä neljän päivän lähijaksosta, verkkotyöskentelystä sekä kirjallisesta hanketyöstä. Koulutukseen hakeudutaan työnantajan kautta.