Työelämäopintolinja TEO

Lehtimäen opisto


Börjar

15.08.2021

Avslutar

04.06.2022


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Beskrivning av utbildning

Linjalla on mahdollisuus kokeilla työelämää laajemminkin kuin kotikunnan työ- ja päivätoiminnassa. Tavoitteena on osallistua työelämään ja saada kokemuksia/elämyksiä työstä, kartuttaa työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia, vahvistaa elämänhallintataitoja ja kartoittaa oman kotipaikkakunnan työmahdollisuuksia.