Työelämän suomea

Laajasalon opisto


Börjar

11.01.2021

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

20 opintoviikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Työelämän suomea on ohjaava koulutus, jossa keskitytään erityisesti opiskelijan työelämävalmiuksien ja jatko-opintomahdollisuuksien parantamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa suomen kielen ja oppimaan oppimisen taitojaan sekä hahmottaa ammatillisia vahvuuksiaan ja toimintamahdollisuuksiaan.