Työelämän ruotsi (JAMK)

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Avoimen amk:n opinnot, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.