Tutkintoon valmentava koulutus eli TUVA

Kainuun Opisto


Börjar

07.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa) Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa) Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa) Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa) Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa) Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)


Utbildningsform

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Utbildningsområde

Utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA)

Beskrivning av utbildning

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA on suunnattu kaikille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa tai jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta oikean koulutuspolun löytämiseen. TUVA on siis loistava tilaisuus pohtia ja rakentaa oikeaa suuntaa! TUVA koulutus on laajuudeltaan 38 viikkoa ja kesto on yksi vuosi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma eli miten matka omalla koulutuspolulla etenee. Pakollinen tutkinnon osa on opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Tämän lisäksi nuori voi tutustua toisen asteen koulutuksiin ja korottaa päättötodistuksen arvosanoja.