Tulevaisuuden tutkimus – Delfoi-menetelmäkoulutus

Otavan Opisto


Börjar

03.10.2019

Avslutar

23.10.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Delfoi-koulutuksessa perehdytään tulevaisuudentutkimuksessa käytettävään Delfoi-asiantuntijamenetelmään. Koulutus koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä pajoista sekä ohjatusta etäopiskelusta, jolloin osallistuja työstää omaa tutkimustaan tai projektiaan. Koulutukseen on jatkuva haku.