Träbåtsskolan i Kuggom

Borgå folkakademi


Börjar

31.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 veckor / 25 h


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hantverk

Beskrivning av utbildning

En båtbyggarutbildning för dig som är intresserad av båtkultur och hantverk och vill lära dig grunderna i traditionellt träbåtsbygge och -reparation. Undervisningsspråket är svenska och finska. Utbildningen ordnas som en samarbetskurs av Axxell och Borgå folkakademi.