Toiminnallinen lukutaitokoulutus maahanmuuttajille

Keski-Suomen Opisto (Koskela opisto)


Börjar

10.01.2022

Avslutar

23.06.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa harjoitellaan suomen kielen käyttöä erilaisissa arjen tilanteissa luokassa ja luokan ulkopuolella. Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään tutustumiskäyntejä sekä opitaan arjen tärkeitä taitoja kuten tietotekniikkaa ja kädentaitoja. Opetus on toiminnallista, maanantaista perjantaihin klo 9-13.30. Kohderyhmä: suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa tarvitsevat aikuiset maahanmuuttajat, joille on tehty kotoutumissuunnitelma.