Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus maahanmuuttajille (Umako)

Keski-Suomen Opisto (Koskela opisto)


Börjar

03.08.2020

Avslutar

30.06.2021


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutus on tarkoitettu suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa tarvitseville aikuisille maahanmuuttajille, joille on tehty kotoutumissuunnitelma. Koulutuksessa harjoitellaan suomen kielen käyttöä erilaisissa arjen tilanteissa luokassa ja luokan ulkopuolella. Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään tutustumiskäyntejä sekä opitaan arjen tärkeitä taitoja.