Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus, Järvenpää

STEP-koulutus


Börjar

09.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 ov


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Kansanopistolinja erityisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta ja jolla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa omalla äidinkielellään ja/tai suomen kielellä. Luku- ja kirjoitustaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan tai muualla ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille.