Tilastomenetelmien perusteet 6 op (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Samhällsvetenskaper

Beskrivning av utbildning

Suorita tilastomenetelmien perusteet TILP 150 6 op Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.