Tilastomenetelmien perusteet 6 op (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Samhällsvetenskaper

Beskrivning av utbildning

Tilastomenetelmien perusteet TILP 150 6 op Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.