Tilastomenetelmien peruskurssi (JY)

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2022

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Matematik och statistik, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.