Terveyden edistäminen ja terveystieto (UEF)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Terveyden edistämisen ja terveystieteen perusopinnot 25 op Itä-Suomen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.