Terveyden edistäminen ja terveystieto (UEF)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita terveyden edistämisen ja terveystieteen perusopinnot 25 op Itä-Suomen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.