Terveyden edistäminen ja terveystieto (UEF)

Joutsenon Opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita terveyden edistämisen ja terveystieteen perusopinnot Itä-Suomen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.