Teknisiin käden taitoihin suuntautunut Opistovuosi

Jämsän Kristillinen Kansanopisto


Börjar

15.08.2021

Avslutar

14.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 op


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

Opinnot sisältävät auto- ja konekorjausta, rakentamista, kiinteistönhuoltoa, puu- ja metallitöitä sekä muita erilaisia teknisiä töitä oman kiinnostuksen mukaan painottuen. Käytännön harjoitukset ja oikea työnteko syventävät opittuja asioita ja mahdollistavat yhteisöllisen työskentelyn. Yrittäjämäinen ja tavoitteellinen toiminta on opiskelun perusta. Valinnaisten opintojen avulla voit syventää teknisin käden taitoihin suuntautuneen linjan opintoja. Opiskelija suorittaa tulityökorttikoulutuksen (8 h) ja saa tulityökortin. Kohderyhmänä oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat nuoret.