Teatterilinja

Suomen Nuoriso-opisto


Börjar

04.09.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

40 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Paukkulan Teatterilinja on lukuvuoden mittainen kansanopistotason koulutus, joka antaa opiskelijalle valmiuksia hakea teatteri- ja taidealan korkeakouluopintoihin sekä taidekentällä toimimiseen. Opinnot on suunnattu 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille, jotka haluavat kehittyä taiteen tekemisen taidoissa ja etsiä omaa ääntään taiteen tekijänä. Teatterilinjan opetus koostuu päiväopetuksesta ja opiskelijoiden muodostaman ensemblen valmistamista esityksistä. Sisällöissä korostuvat näyttelijäntyö, teatteritaidot, tutkiva asenne, toiminnan kestävyys ja taiteellinen ajattelu.