Teatterilinja

Limingan Kansanopisto


Börjar

15.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

36 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Teatterilinja tutustuttaa opiskelijan laajasti teatterin perustyökaluihin.