Teatterilinja

Limingan Kansanopisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

26.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Teatterilinja tutustuttaa opiskelijan laajasti teatterin perustyökaluihin.