Teatterilinja

Limingan Kansanopisto


Börjar

16.08.2021

Avslutar

25.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Teatterilinja tutustuttaa opiskelijan laajasti teatterin perustyökaluihin.