Teatterikoulutus

Jyväskylän kristillinen opisto


Börjar

15.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

57 op / 38 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Teater

Beskrivning av utbildning

Esiintymis- ja ilmaisutaitoa, esityskokonaisuuksien valmistamista. Työskentely on projektiluonteista, asioita työstetään oman persoonan avulla. Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) sisältyvät opintoihin. Oman kokonaisilmaisun kehittäminen, dramaturgia, esitysten valmistaminen. Tutustut myös paikallisiin laitos- ja harrastajateattereihin. Pääsyvaatimuksena peruskoulun suorittaminen. https://www.facebook.com/jkoteatteri/ Hakeminen opiston nettisivuilla www.jko.fi. Hakijat haastatellaan.