Teatteri-ilmaisu

Pohjantähti-opisto


Börjar

02.09.2019

Avslutar

30.04.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Opintojen tavoitteena on kehittää ilmaisun ja näyttelemisen perustaitoja sekä hankkia valmiuksia alan jatko-opintoihin ja työtehtäviin. Opintoihin sisältyy mm. tiedollisten valmiuksien opetusta, käytännön teatterityöskentelyä, näyttelijän- ja teatterityön perusteita sekä opinto-ohjausta. Laajuus 50 op.