Täydennyskoulutus viittomakielisille 2023-2024

Kuurojen kansanopisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

07.06.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

37 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on parantaa viittomakielisen opiskelijan valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään, kehittämällä suomen kielen taitoa sekä muita opiskelussa ja työssä tarvittavia tietoja ja taitoja.