Taloustieteen peruskurssi (JY)

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

8 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Handelsämnen och administration, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.