Taidehistorian perusopinnot

Limingan Kansanopisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

26.05.2021

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot

Beskrivning av utbildning

Taidehistorian perusopinnot (Oulun yliopisto)