Taidehistorian perusopinnot

Limingan Kansanopisto


Börjar

01.09.2022

Avslutar

25.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Bildkonst, Historia, Konst och kultur

Beskrivning av utbildning

Taidehistorian perusopinnot (Oulun yliopisto)