Swedish For Immigrants – SFI 2

Borgå folkakademi


Börjar

19.08.2019

Avslutar

26.05.2020

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 veckor / 25 h


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning

SFI, Swedish for immigrants 2, is a full time study programme, 25 lessons a week, from August to May . In the programme you learn how to speak Swedish in practice and you also get to know the Finnish culture and society.