Svenska (JY)

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Utbildningens omfattning

3 tai 5 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Virkamiesruotsi, voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.