Svenska

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby


Börjar

15.08.2022

Avslutar

01.06.2023

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

38 studerandeveckor


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Utbildningen är för invandrare eller inflyttade som saknar eller har lite kunskaper i svenska. Ämnen: svenska, samhällskunskap, matematik, vardags- och livskompetens, kulturkännedom och IT. Innehåller individuell handledning och praktikperioder.