Svenska

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.06.2021

Utbildningens omfattning

38 studerandeveckor


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Utbildningen är för invandrare eller inflyttade som saknar eller har lite kunskaper i svenska. Ämnen: svenska, samhällskunskap, matematik, vardags- och livskompetens, kulturkännedom och IT. Innehåller individuell handledning och praktikperioder.