Suomi tutuksi – linja

Pohjantähti-opisto


Börjar

10.08.2020

Avslutar

30.06.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat luku-ja kirjoitustaidon opetusta, elämänhallintataitojen kehittämistä sekä kaksisuuntaista sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Soveltuu hitaasti suomen kielen opinnoissa eteneville. Tavoitteena on luku-ja kirjoitustaidossa kehittyminen, arkisuomen hallinta sekä ylläpito päivittäisessä kommunikoinnissa ja asioinnissa, sekä jatko polkujen selvittäminen. Opinnoissa painotetaan suomen kieltä ja kulttuuria, sekä matemaattisten perusasioiden ja yhteiskuntataitojen hallintaa. Opintoihin kuuluu myös toiminnallista käytännön harjoittelua.