Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

22 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Universitetsorienterande utbildning, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.