Suomen kielessä eteenpäin -koulutus (yleinen kielitutkinto suomen kielessä)

Itä-Karjalan Kansanopisto


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja arjen hallintataitoja. Valinnaisena matematiikka, englannin kieli, ensiapu ja hygieniaosaaminen. Sisältää yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielessä. Opetus, asuminen, ruokailu ja kielitutkinto maksuttomat. Koulutukseen jatkuva haku.