Suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille -opistovuosi

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Börjar

15.08.2022

Avslutar

31.05.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Oppivelvollisuusikäinen peruskoulun päättänyt maahanmuuttaja voi opiskella lukuvuoden mittaisessa vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksessa. Koulutus koostuu vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Opiskelija saa koulutuksen suorittamisessa sekä jatkosuunnitelmien laadinnassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Koulutus on opiskelijalle maksuton.