Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille

Peräpohjolan Opisto


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan suomen kielen taidon ja muiden suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittymistä sekä tukea opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokoulutukseen. Koulutuksella luodaan myös laajemmin edellytyksiä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja yhdenvertaiselle asemalle yhteiskunnassa sekä lisätään heidän osallisuuttaan. Koulutus kestää yhden vuoden ja on opiskelijalle maksutonta.