Suomen kielen ja kulttuurin koulutus, Järvenpää

STEP-koulutus


Börjar

09.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 ov


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Kansanopistolinja on erityisesti suunnattu maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta, on luku- ja kirjoitustaitoinen ja jonka suomen kieli on kehittyvällä tasolla. Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.