Språklinje, helårslinje

Kronoby folkhögskola


Börjar

16.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

34 studerandeveckor


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

För studerande som läser svenska eller finska som andra språk. Nybörjar- praktisk och avancerad nivå.