Språklinje, helårslinje

Kronoby folkhögskola


Börjar

17.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 studerandeveckor


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

För studerande som läser svenska eller finska som andra språk. Nybörjar- praktisk och avancerad nivå.