Språkarenan 2023-2024

Norrvalla folkhögskola


Börjar

14.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

25h/vecka


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har flyttat till Finland och vill lära dig svenska och lära känna ditt nya hemland.