Specialyrkesexamen i massage, 477101

Norrvalla folkhögskola


Börjar

16.11.2020

Avslutar

22.12.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

180 kp


Utbildningsform

Specialyrkesexamen

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Massage

Beskrivning av utbildning

Kompetensområdet: Idrottsmassör Allmänt: Specialyrkesexamen i massage innebär fördjupat kunnande/specialisering, för att lyckas väl i utbildnings- och examensprogrammet behövs arbetserfarenhet från arbetsuppgifter med patienter och att du är aktiv i arbetslivet inom branschen. Målgrupp: För dig som jobbar som utbildad massör i eget företag eller annans tjänst, för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården, i första hand inom fysioterapi eller för dig som har motsvarande kunskaper, färdigheter och arbetserfarenhet från tidigare.