Sosionomiväylä

Rovala-Opisto


Börjar

30.08.2021

Avslutar

29.04.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

60 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Sosionomiväylällä suoritetaan Lapin AMK:n sosionomiopintoja. Opinnoissa perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Suoritetut 60 op (lähihoitajan tutkinnon suorittaneilla 30 op) oikeuttavat hakeutumaan avoimen AMK:n erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintojasi. Erillishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa tai syyskuussa jatkuviin koulutuksiin.