Sosiaalialan linja

Pohjantähti-opisto


Börjar

05.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Linjalla opiskellaan Lapin AMK:n sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Laajuus 60 op. Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta, käytännön työskentelyä NEET-nuorten, vammaisten ja muiden henkilöiden ohjaus- ja avustajatehtävissä ja yleisesti sosiaalialalla.